Для корпоративних клієнтів та інвесторів

ПРАВИЛЬНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

 

  • Кваліфіковане консультування з питань банківської діяльності, взаємодії з банківськими установами, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України, Антимонопольним комітетом та іншими державними установами.
  • Надання бізнес – орієнтованих консультацій з питань проблемної заборгованості. Розробка оптимальної стратегії врегулювання боргу з урахуванням податкових наслідків.
  • Купівля проблемних кредитів у діючих банків та на електронних майданчиках з продажу активів проблемних банків. Можливість придбати актив за вигідною ціною, по заздалегідь узгодженими з Вами параметрами.
  • Продаж проблемного активу, «очищеного» до стану права власності на рухоме, нерухоме майно, цілісно-майновий комплекс та інше.
  • Супроводження повернення заставного майна із незаконного володіння власнику/заставодержателю. Послідуючий продаж активу кваліфікованому інвестору.
  • Викуп, по привабливій ціні, нерухомості, промислово-виробничих активів, обладнання для підприємств та організацій, цілісні майнові комплекси – різного галузевого значення, які знаходяться на балансі банку.
  • Реструктуризація викупленої проблемної заборгованості. Пошук зовнішнього інвестора з метою залучення додаткового фінансування, зміни умов кредитування, графіків платежів, надання процентних «канікул».
  • Побудова ефективної моделі управління фінансовими потоками підприємства, надання рекомендацій бізнесу, щодо оптимізації використання фінансових ресурсів, запозичених коштів та отримання максимальної доходності.
  • Консультації з питань відкриття, купівлі, продажу, реорганізації, злиття та ліквідації банків. Супроводження (у тому числі правове), представництво інтересів клієнтів в питаннях взаємодії з Національним банком України, Антимонопольним комітетом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, комерційними банками та іншими установами. Підбор кваліфікованого персоналу Банку.