Звітність

 

 Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГ»
Ідентифікаційний код 40003578
Місцезнаходження код території за КОАТУУ – 8038000000; 04210, м. Київ, проспект Героїв   Сталінграда, буд. 14, кв. 99
 Перелік фінансових   послуг, що надаються

– надання гарантій та поручительств;

– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

– надання послуг з факторингу;

– надання послуг з фінансового лізингу;

– надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту

 Відомості про власників   істотної участі (у тому   числі осіб, які   здійснюють контроль   за фінансовою   установою);  Кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Чуриліна Анастасія   Євгеніївна (паспорт громадянина України серія: ТТ № 26748) володіє 99%   статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГ»
 Відомості про склад   наглядової ради та   виконавчого органу наглядова рада відсутня
 Відомості про   відокремлені підрозділи  відокремлені підрозділи відсутні
 Відомості про ліцензії та   дозволи ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового   кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг факторингу;   надання послуг фінансового лізінгу, видана на підставі Розпорядження №   966 від 06.04.2017 р. Національною комісією, що здійснює державне   регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 Річна фінансова та   консолідована   фінансова звітність;  додається
Відомості про   порушення   провадження  у справі   про банкрутство,   застосування процедури   санації не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Рішення про ліквідацію не перебуває у процесі припинення (ліквідації)
Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону  –

2018 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Звіт про фінансовий стан (в тисячах)
Звіт про сукупний дохід
Звіт про рух коштів (прямим методом)
Звіт про власний капітал
Примітки до фінансової звітності за рік

2017 рік

БАЛАНС
Звіт про фінансові результати (в тисячах)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Звіт про фінансовий стан (в тисячах)
Звіт про сукупний дохід
Звіт про рух коштів (прямим методом)
Звіт про власний капітал
Примітки до фінансової звітності за рік

 

2016 рік

БАЛАНС
Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
Висновок аудитора  ТОВ ФК СТРАТЕГ 31122015
Примітки до фінансової звітності за рік

2015 рік

БАЛАНС
Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
Висновок аудитора  ТОВ ФК СТРАТЕГ 31122015
Примітки до фінансової звітності за рік