Послуги

ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

 

 • Кваліфіковане консультування з питань банківської діяльності, взаємодії з банківськими установами, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України, Антимонопольним комітетом та іншими державними установами.
 • Надання бізнес – орієнтованих консультацій з питань проблемної заборгованості. Розробка оптимальної стратегії врегулювання боргу з урахуванням податкових наслідків.
 • Купівля проблемних кредитів у діючих банків та на електронних майданчиках з продажу активів проблемних банків. Можливість придбати актив за вигідною ціною, по заздалегідь узгодженими з Вами параметрами.
 • Продаж проблемного активу, «очищеного» до стану права власності на рухоме, нерухоме майно, цілісно-майновий комплекс та інше.
 • Супроводження повернення заставного майна із незаконного володіння власнику/заставодержателю. Послідуючий продаж активу кваліфікованому інвестору.
 • Викуп, по привабливій ціні, нерухомості, промислово-виробничих активів, обладнання для підприємств та організацій, цілісні майнові комплекси – різного галузевого значення, які знаходяться на балансі банку.
 • Реструктуризація викупленої проблемної заборгованості. Пошук зовнішнього інвестора з метою залучення додаткового фінансування, зміни умов кредитування, графіків платежів, надання процентних «канікул».
 • Побудова ефективної моделі управління фінансовими потоками підприємства, надання рекомендацій бізнесу, щодо оптимізації використання фінансових ресурсів, запозичених коштів та отримання максимальної доходності.
 • Консультації з питань відкриття, купівлі, продажу, реорганізації, злиття та ліквідації банків. Супроводження (у тому числі правове), представництво інтересів клієнтів в питаннях взаємодії з Національним банком України, Антимонопольним комітетом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, комерційними банками та іншими установами. Підбор кваліфікованого персоналу Банку.

 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

 • Кваліфіковане консультування з питань банківської діяльності, взаємодії з банківськими установами, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України.
 • Викуп кредиту, заставного майна як у діючих банків так і у неплатоспроможних банків. Можливість придбати актив за вигідною ціною, по заздалегідь узгодженими з Вами параметрами, з урахуванням податкових наслідків.
 • Реструктуризація кредиту. Якщо Ви зіткнулися з тимчасовими фінансовими труднощами, у Вас є бажання, але немає можливості в даний момент погасити, викупити актив – наша компанія допоможе Вам:
  – профінансує або перекредитує Ваш актив;
  – знайде для Вас надійного зовнішнього інвестора;
  – проведе переговори з банками з метою реструктуризації боргу.
 • Наші спеціалісти допоможуть досягнути оптимальних результатів в питаннях реструктуризації кредиту (зміна відсоткової ставки, строку кредитування, графіків платежів, тощо).

 

ДЛЯ БАНКІВ

 

 • Викуп проблемної заборгованості клієнтів юридичних та фізичних осіб.
  Повернення заставного майна з незаконного володіння заставодержателю, з подальшим продажем майна кваліфікованому інвестору.
 • Викуп майна, що перейшло у власність банку, як заставодержателя, пошук інвесторів.
 • Залучення на обслуговування роздрібних та корпоративних клієнтів, шляхом рефінансування, реструктуризації Банком їх заборгованості, надання нових кредитів на купівлю активів.
 • Робота з нами надасть змогу покращити кредитний портфель банку, підвищити рівень ліквідності, вкласти вивільнені кошти в більш привабливі активи, залучити нових клієнтів та зекономити на затратах по адмініструванню проблемних активів.